5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og gi livet ditt mening – Video 1 – Grunnleggende forståelse

Dette er første videoen i videoserien om «5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og vi deg mening i livet. På denne videoen går jeg (Azaris Fredriksen) gjennom viktig og grunnleggende forståelse for oss alle og er relevant for alle videoene i denne serien og du får noen nyttige tips.

Denne grunnleggende forståelsen innebærer at alle deler av oss selv i bunn og grunn hjelper oss – det er bare det at vi ofte ikke forstår hvordan. Dette gjelder blant annet våre tanker, følelser og reaksjoner og alle cellene i kroppen. Når vi forstår hvordan de forskjellige delene av oss hjelper oss, legger det grunnlag for å kunne endre og forløse også det vi opplever som vanskelig og utfordrende i oss selv og livet vårt – til og med ubalanser i kroppen. Lær hvordan du kan forstå deg selv og kroppen din bedre – og få vite et av de viktigste spørsmålene du kan stille deg selv i denne sammenhengen!

Du kan lære mer om alt dette gjennom den 9 måneders Intuitiv coach utdannelsen, kurs i Rask Personlig Transformasjon (RPT) og Mindfulness.