ANDRE TEMAER FOR SELVUTVIKLING – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen – Video 10

Dette er video 10 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Andre temaer for selvutvikling og å skape ditt liv.

Disse andre temaene for selvutvikling som du vil lære mer om er blant annet:
1) Utforskning og kontakt med mitt sanne Selv
2) Mitt livsformål (og unike gave til verden)
3) Hvordan vi skaper vår virkelighet
4) Livets store spørsmål
5) Formålet med hendelser, utfordringer og mønstre i livet
6) Høyt utviklede vesener / samfunn
7) Heve bevisstheten og innsikter om livet
8) Kommunikasjon og håndtering av reaksjoner
9) Manifestering


I den neste videoen vil jeg ta for meg Hvordan starte egen praksis.