KOSMISK BEVISSTHET – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole – Video 2

Dette er video 2 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet. I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Kosmisk bevissthet. Hovedinnholdet i undervisningen av “Kosmisk bevissthet” er: 1) Enhet og Væren – din Storhet 2) Oss som multidimensjonale vesener 3) Inkarnerte vesener på…

Les mer →

SPIRITUELL KONTAKT – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole – Video 1

Dette er video 1 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet. I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Spirituell (åndelig) kontakt. Hovedinnholdet i undervisningen av “Spirituell kontakt” er: 1) Metoder og grunnleggende forståelse 2) Spirituelle verden – kontakt 3) Tidligere liv og livet…

Les mer →

INTRODUKSJON – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole

Dette er en introduksjonsvideo til videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet. I denne videoen går jeg gjennom en oversikt over innholdet i utdannelsene og i de neste videoene. Hovedinnholdet i Intuitiv coach utdannelsen er: 1) Spirituell kontakt 2) Kosmisk bevissthet 3) Energihealing 4) Mindfulness 5) Intuitiv…

Les mer →

Fra selvskapt lidelse til indre fred

Hvis vi nyter og respekterer tingene i denne verden, uten å gi dem en betydning og viktighet de ikke har, og uten å stille urimelige krav til verden som: gjør meg hel, lykkelig, få meg til å føle meg trygg, fortell meg hvem jeg er, osv, da vil all selvskapt lidelse kunne ta slutt. For…

Les mer →

Det viktigste bidraget til Livet

Å være bevisst meg selv – min essens og bevissthet – er det viktigste og eneste jeg virkelig kan «gjøre» og være her. Dette innebærer at bevisstheten (i meg) blir bevisst seg selv – som er det høyeste formålet. Og fra dette følger  – bevissthet om bevisstheten i alt annet – og alle andre. Og…

Les mer →

“Virkeligheten” / illusjonen din – og hvordan du skaper den!

Verden  – er tomrom. Det du «ser» er ikke slik du tror du tror det er – det er bare hjernens tolkning og prosessering av informasjon. Denne prosesseringen er blant annet påvirket av tidligere erfaringer som skaper assosiasjoner som påvirker «bildet» vi har av verden rundt oss – vår «sannhet». Så åpne deg for å…

Les mer →

Å feire verdens overgang – i stedet for å frykte verdens undergang

For meg er det ingen verdens undergang.Men verdens overgang.Fra frykt og instinktbasert liv, til et liv preget av og levd fra en helt annen bevissthet.En bevissthet der vi ivaretar hverandre, dyr, planeten og alt liv med største respekt og integritet, for vi vet at det er å ivareta oss og livet selv. For dypest sett…

Les mer →

Manifesting your intentions – with free soundtrack

A new year is about to come, and many people want to set intentions for the next year and time to come. For me, we are living in an eternal Now. A new year is something we humans make by setting a timemark and splitting this eternal Now into segments. But it is a good…

Les mer →

Hvordan håndtere følelser – Del 1 – Kontakt med deg selv – 5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og gi livet ditt mening – Video 4

Dette er fjerde videoen i videoserien om “5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og vi livet ditt mening”. I denne videoen fortsetter jeg (Azaris Fredriksen) å utrede det første punktet som vil kunne gjøre deg glad – og gi livet ditt mening – nemlig det å ha kontakt med, forståelse for og…

Les mer →

Hvordan håndtere tanker og stress – Del 2 – Kontakt med deg selv – 5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og gi livet ditt mening – Video 3

Dette er tredje videoen i videoserien om “5 grunnleggende ting som vil gjøre deg glad – og vi livet ditt mening”. I denne videoen fortsetter jeg å utrede det første punktet som vil kunne gjøre deg glad – og gi livet ditt mening – nemlig det å ha kontakt med, forståelse for og kjærlighet til…

Les mer →

Page 2 of 3