Perspektiver på Corona / covid-19 diskusjonen og hva som skjer i verden

I går leste jeg gjennom forskjellige meningsutvekslinger på Facebook om covid-19 / Corona-situasjonen og hva som skjer i Norge og verden for tiden. Etter å ha lest gjennom mesteparten, spurte jeg innover i meg selv om hva som skjer og som skjer i verden. Dette er forståelsen jeg har fått: Det som skjer i verden…

Les mer →

Det viktigste bidraget til Livet

Å være bevisst meg selv – min essens og bevissthet – er det viktigste og eneste jeg virkelig kan «gjøre» og være her. Dette innebærer at bevisstheten (i meg) blir bevisst seg selv – som er det høyeste formålet. Og fra dette følger  – bevissthet om bevisstheten i alt annet – og alle andre. Og…

Les mer →

«Virkeligheten» / illusjonen din – og hvordan du skaper den!

Verden  – er tomrom. Det du «ser» er ikke slik du tror du tror det er – det er bare hjernens tolkning og prosessering av informasjon. Denne prosesseringen er blant annet påvirket av tidligere erfaringer som skaper assosiasjoner som påvirker «bildet» vi har av verden rundt oss – vår «sannhet». Så åpne deg for å…

Les mer →

Å feire verdens overgang – i stedet for å frykte verdens undergang

For meg er det ingen verdens undergang.Men verdens overgang.Fra frykt og instinktbasert liv, til et liv preget av og levd fra en helt annen bevissthet.En bevissthet der vi ivaretar hverandre, dyr, planeten og alt liv med største respekt og integritet, for vi vet at det er å ivareta oss og livet selv. For dypest sett…

Les mer →

Manifesting your intentions – with free soundtrack

A new year is about to come, and many people want to set intentions for the next year and time to come. For me, we are living in an eternal Now. A new year is something we humans make by setting a timemark and splitting this eternal Now into segments. But it is a good…

Les mer →