Det viktigste bidraget til Livet

Å være bevisst meg selv – min essens og bevissthet – er det viktigste og eneste jeg virkelig kan «gjøre» og være her.

Dette innebærer at bevisstheten (i meg) blir bevisst seg selv – som er det høyeste formålet.

Og fra dette følger  – bevissthet om bevisstheten i alt annet – og alle andre.

Og det er det som virkelig betyr noe for helheten – og den større Bevisstheten – å være bevisst at den er bevisst – være bevisst seg selv.

Og fra denne bevisstheten oppstår det helt naturlig tilstander av blant annet glede, lykke, tilstedeværelse og kraft.

Dette er noe av det dypeste jeg kan gjøre for planeten, menneskeheten og eksistensen.

(Azaris, 2012)