Avtale for tilgang til nettkurs og annen undervisning

Vilkår for tilgang til nettkurs og annen informasjon gjennom Norsk Senter for Bevissthet

Definisjoner av begreper

 • “Du” refereres til den som undertegner denne kontrakten, en person som får nettbasert eller annen undervisning gjennom Norsk Senter for Bevissthet.
 • “Oss” og ”vi” refererer til John Tommy Azaris Fredriksen og / eller firmaet kontrollert av ham som driver blant annet "Intuitiv coach utdannelsen", "Livets mysterieskole" og "RPT-skolen", undervisning av Rask Personlig Transformasjon (RPT), Mindfulness og "Selvutvikling gjennom kanalisering".
 • “Lærer” refererer til læreren din som underviser deg, samt assistenter.
 1. Tilgang kun for deg
  Du samtykker til å ikke gi noen andre (personer, organisasjoner, etater eller noen andre) tilgang til din innlogging eller ditt brukernavn og passord til innloggingen til nettkursene og informasjon som krever slik innlogging på nettsidene til Norsk Senter for Bevissthet og RPT Norge, spesielt sidene under domenet www.senterforbevissthet.no. Det samme gjelder andre sider du får tilgang til som krever passord gitt fra oss. Eneste unntak fra dette er ved skriftlig tillatelse fra oss gjennom e-post, brev eller annen skriftlig måte.
 2. Opphavsrettigheter
  Du samtykker at hefter, videoer, lydspor, datafiler, annet undervisningsmateriale og undervisningen fra oss er kopieringsbeskyttet og har opphavsrettigheter som er beskyttet gjennom lover. Du samtykker i at undervisningshefter, videoer, lydfiler, datafiler og annet undervisningsmaterialer ikke skal kopieres, dupliseres, oversettes, reproduseres, distribueres, publiseres eller deles med andre i noen som helst form, elektronisk, i papirutgave eller på noen som helst annen måte.
 3. Ingen opptak av undervisningen
  Du samtykker i at lyd-, video-, foto- eller elektronisk opptak eller skriving på laptop eller på noen som helst annen måte ikke er tillatt under undervisningen, både nettbasert eller ved oppmøte (unntatt ved uttrykkelig tillatelse fra læreren eller oss på forhånd). Hvis du bryter denne klausulen, så må du umiddelbart overgi opptaket, enheten som gjorde opptaket eller datamaskinen til oss. Unntak fra dette er skriving av egne notater kun til eget bruk.
 4. Betalinger refunderes ikke
  Du samtykker i at depositum og alle innbetalinger ikke refunderes. Hvis du betaler gjennom bankoverføring, Paypal, Stripe eller oppgir dine bankkort / kredittkort detaljer over telefon eller på andre måter, så vil din signatur av denne avtalen godkjenne disse transaksjonene, jf pkt 8.
 5. Brudd på denne kontrakten
  Eventuelle brudd på denne kontrakten kan medføre at du må avslutte undervisningen, utdannelsen og kurset, og mister sertifiseringer og tilgangen til informasjonen og innloggingen. Dersom du gir andre tilgang til informasjon i strid med denne avtalen, kan du også bli stilt økonomisk ansvarlig. Ved brudd på avtalens punkt 1 og 2, vil det økonomiske kravet minst tilsvare prisen for kurset per person som har fått urettmessig tilgang.
 6. Gyldighet
  Hvis noen av avsnittene i denne avtalen anses å være ugyldige eller ikke mulig å håndheves, så vil alle de andre avsnittene fortsatt være gyldige og kunne håndheves.
 7. Jurisdiksjon
  Denne avtalen er lagt under norsk lov og vil være tvangskraftig under norsk rett både i Norge og i landet der du oppholder deg.
 8. Signatur
  Ved signering av studentkontrakt ved Norsk Senter for Bevissthet, godtakelse over e-post, kjøp av våre nettkurs, ved å delta på undervisning fra oss eller ved bruk av tilgangen som er gitt deg, anses denne avtalen som godtatt og signert av deg.