Channelings - by Azaris Fredriksen

Here you will find channelings done by Azaris Fredriksen, teacher and founder of Norwegian Center for Consciousness

About the channelings

Channelings are information being received by the channeler from different spiritual beings or a higher intelligence. I, Azaris Fredriksen, have been channeling different Beings and spiritual information the last years. These are angels, Archangels, Ascended Masters and other Light Beings from different dimentions - or a higher intelligence. The channelings normally consist of spiritual information about life, how to deal with challenges in life, how to create the life you want and help to "develop" spiritually and personally by remembering who you truly are. The channelings speak to and can help to open the inherent wisdom we all have within.

 

Many of the channelings have been done during courses I have held as a part of my educations (Life`s Mystery school (Livets mysterieskole) and Intuitive Coach Education (Intuitiv coach utdannelse), so the information coming through can sometimes be specifically directed towards the participants. The channelings are in English (unless otherwise stated).

 

Below you find a few videos with channeled information about the channelings (the other channelings are further down on this page).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kanalisering er informasjon fra forskjellige åndelige vesener eller en høyere intelligens som mottas og videreformidles gjennom en person. Jeg, Azaris Fredriksen, har kanalisert forskjellige vesener og spirituell informasjon de siste årene. Informasjonen kommer fra engler, erkeengler, oppstegne mestere og andre lysvesener fra forskjellige dimensjoner - eller en høyere intelligens. Kanaliseringene innholder normalt informasjon om livet, hvordan håndtere utfordringer i livet, hvordan skape det livet du vil ha og hjelp til å "utvikle deg" spirituelt og personlig gjennom å huske hvem du virkelig er. Kanaliseringene snakker til og kan hjelpe oss med å åpne den iboende visdommen vi alle har i oss.

Mange av kanaliseringene har blitt gjort som en del av  kurs jeg har hold som en del av mine utdannelser (Livets mysterieskole og Intuitiv coach utdannelsen), så informasjonen som kommer gjennom kan noen ganger være spesielt rettet mot deltagerne. Kanaliseringene er på engelsk (hvis ikke annet er nevnt), og nettsiden her er derfor også på engelsk og norsk.

Nedenfor finner du et par videoer med kanalisert informasjon om kanaliseringene (de andre kanaliseringene er lengre ned på denne siden).

The channelings

Below you find recorded videos of some channelings done by Azaris Fredriksen.

Would you like to see more channelings?

Sign up for free access to the membership pages with more channelings - click below:


(Registrer deg for gratis tilgang til medlemssidene med flere kanaliseringer - klikk nedenfor:)

Click here for free access to the channelings (in English and Norwegian)(Klikk her for gratis tilgang til kanaliseringene (på norsk og engelsk)

Want to have a direct, personal experience with Azaris and the channelings?

Azaris is using channelings as a part of the following educations:
Livets mysteriskole (Life`s Mystery School) and
Intuitiv coach utdannelse (Intuitiv coach education)


In additon, you can participate on:
"Self development through channeling" (Selvutvikling gjennom kanalisering)


This is a series of gatherings (through live online streaming) over 1/2 year with channelings dedicated for self development guided by the higher consciousness / higher Beings I am channeling.

Join one of them to work and participate directly with me and the Spirits!

(the educations are currently being taught in Norwegian, but "Self development through channeling" is in English (if there are English speaking persons participating) / utdannelsene undervises på norsk, men "Selvutvikling gjennom kanalisering" er på engelsk (hvis det er engelskspråklige personer som deltar).

Norwegian Center for Consciousness
(Norsk Senter for Bevissthet)

Azaris Tommy Fredriksen
E-mail:
post (at) senterforbevissthet.no
Phone: (+47) 67 430 439

Azaris Tommy Fredriksen

Receive free newsletter

privacy We never share your e-mail address with others

Follow me on social media

Click on the icons below, like and get my updates