Kanalisering - om Korona virus situasjonen (COVID 19), ondskap og "det mørke"


av Azaris Fredriksen -  13. april 2020

Jeg fikk inn denne informasjonen som tankeoverføringer etter at jeg satt meg ned dagen etter å ha sett diverse videoer på intenett angående Korona viruset / COVID 19 situasjonen og hva som skjer i verden i dag.

Orientering til leseren:
Jeg opplever å få kontakt med og informasjon fra en Høyere Intelligens, Essensen i oss selv, en Guddommelig kilde eller hva du vil kalle det i denne kanaliseringen. Som du ser i starten av «dialogen», er den også rettet mot denne Intelligensen / Essensen / Guddommelige kilden. Men du trenger ikke å tro på noen slik Intelligens eller Kilde. Det viktigste er informasjonen som kommer gjennom, og om den resonnerer med noe dypere inni deg selv.

Her er hva jeg fikk inn: (mine spørsmål i fet skrift, svarene jeg fikk inn under i normal skrift)

 

Hva skjer «Gud», på planeten vår, med menneskeheten og med oss?

To Go(o)d to be True?

Du har fått informasjon om noe de fleste ikke vet noe om, eller ikke vil vite noe om: menneskers «skyggeside», virkelig dypet av dualismen. De tar det fullt ut! Dessverre til andres lidelse, smerte og plager.

Hva kan vi gjøre?

Det er blitt / blir tatt hånd om nå.

Og jeg – hva kan jeg gjøre?

Du sa (tidligere) at du ikke ville jobbe på denne måten lenger…. (til leseren – jeg har tidligere tatt et bevisst valg om å ikke jobbe «mot mørket» og inne i dualismen, men heller å jobbe med å ta oss ut av dualismen). Så du kan bare jobbe gjennom «den lyse siden» hvis du vil… Det trengs også (absolutt), om dere vil erfare mer glede og lys på planeten deres.

Husk deres frie vilje, det er dette som skjer og som gjør at ingen andre griper inn i deres skapelse.

Så derfor, de som gjør endringene, de som griper inn, er dere selv – fra andre dimensjoner, fra andre tidsfaser / tidslinjer.

Og de som utfører de «mørke» handlingene er også «dere selv» - det vil si skyggesidene av deres individuelle-, gruppe- og kollektive bevissthet. Denne gruppebevisstheten har bygd seg opp over tid og utspilt seg i stor grad de siste århundrene på planeten deres. Men noen århundrer er ikke mye i et kosmisk perspektiv.

Men nå har dere fått nok – nå har dere utspilt de fleste aspektene og nyansene av skyggesidene deres, og dere vil «gå videre» i deres egen utvikling. I denne sammenhengen kan dere se på dere selv som en større organisme som kollektivt utvikler seg videre, i seg selv og av seg selv.

Dette er ikke noe vi / Jeg griper inn i, dette er deres skapelse og deres frie vilje til å skape; selv hvor absurd eller makabert det måtte virke.

Så gled deg / dere over endringene som er på vei, det er til deres felles beste.

COVID 19 – hva er dette?

COVID 19 er en individualisering av en gruppe- / kollektiv bevissthet.

Det vil si det er skapt av et ønske om endring. Det vil si at det er en katalysator for raskere endringer på planeten for menneskeheten og dyrene. Så det har blitt «skapt / lagd» av menneskene, uvitende om at deres «fremtidsselv» har vært involvert i skapelsen av det, for en raskere vei inn i det dere kaller «den lyse» siden.

Og hvem utfører disse endringene?

Dere!

Mer konkret?

Inkarnasjonen av dere selv, i form, her og nå – Deres Selv!

Og de såkalte «onde» eller «skyggesidene»?

De vil «gå av» / «step down», når alt er fullført og fullendt – og det er nå snart!

Vil de bli straffet?

Det finnes ingen straff.

Men de vil velge å gå videre fra denne fysiske formen, de aller fleste av dem, mulig med «hjelp» av andre inkarnerte vesener her (fra Deres fremtid).

Så hva er best for oss å gjøre?

Vær lykkelig! Feire livet! Feire deres selv. Feire endringene som er på vei, og deres kollektive (og individuelle) vei inn i en ny epoke og (kvante)sprang inn i en ny tidsalder – en tidsalder av fred, indre kontakt og gjen-forening (hukommelse) med Deres Selv og Deres «Høyere» Selv.

For det var ment som en erfaring, et eksperiment, for deres felles beste – ut av «illusjonen» / skyggen deres, inn i lyset som lager skyggen. Det er deres natur. Dere «er» ikke skyggen, dere er lyset som lager skyggen. Men det trengs noe / noen der for at skygge skal kunne lages, og det er det «noen» av dere som har sagt seg villige til «å spille rollen som».

Men nå er «akten» snart over, og dere er kollektivt og individuelt klar til å gå over og videre til den neste fasen i deres utvikling av dere selv / Deres Selv.

Så igjen – gled deg / dere over disse endringene, for de er for det felles beste, og derav for ditt eget (men ikke egoets) beste – det beste for ditt dypere, Sanne Selv, som hele tiden er i utvikling, og ønsker nye nyanser, nye erfaringer, av Deg Selv.

Kan vi bli syke av dette COVID 19?

Ja

Kan vi dø av det?

Ja, i hvert fall så lenge dere tror det.

Husk at dere skaper deres egen individuelle- og gruppe- / kollektive virkelighet. Hvis dere tror dere kan / vil dø av det, så vil dere kunne skape det som en opplevelse, for dere selv, individuelt og kollektivt.

Men om dere skjønner at dere bare har skapt dette som en «wake-up call» for dere selv, så vil dere ikke dø (gå videre ut av kroppen) av dette (i hvert fall ikke ennå). Dere kan bruke dette som den muligheten det var ment som, en mulighet til å «vokse» og utvikle deg og dere, til en enda større og bedre versjon av deg / dere selv, der dere kan utvikle og erfare deg / dere selv i enda større proporsjoner av hvem og hva du er – som er en uendelighet av muligheter.

Så «vekk dere selv opp» fra søvnen dere selv har pålagt dere de siste århundrene; det vil bli og føles godt for dere alle «å komme ut» på den «andre siden» (av søvnen) (som i grunnen er det samme – bare to sider av samme «sak», som foran og bak på et flatt bånd på en musikk-kassett).
Dere har spilt ut baksiden de siste århundrene, nå kan dere velge å oppleve «kontrasten» på den andre siden av båndet, som alltid var der. Du visste bare ikke at det var der allerede. Og du selv er selve kassetten som opplever, innehar og erfarer begge (og alle) sidene av båndet. Du er den som rommer og innehar alt.

Så feire deg selv, båndet og alle aspektene av båndet. Og vit at alle har sitte eget bånd med både side A og side B som de har erfart og erfarer, i sin tid og sitt tempo. Og kollektivt er dere alle en del av det større «båndet», som spiller ut alle historiene og nyansene samtidig, i en større symfoni av et orkester – orkestrert av dere selv / Deres Selv. Det er dette det betyr å Være – å Være Alt Som Er. Det utelukker ikke noe, det dømmer ikke, det bare tillater alle å spille sin egen musikk, individuelt og kollektivt, enten som side A (skyggesiden) eller som siden B (deres sanne Selv).

Hva med alle de «skyldige» i alle lidelsene?

De vil stå til ansvar for hva de har gjort, rent menneskelig.

Men husk – fra de større perspektivene har de ikke gjort noe «galt» - de har bare spilt ut «skyggesidene» (side A på kassetten) av deres individuelle- og gruppe- / kollektive bevissthet. Og dette er dere selv / Deres Selv bevisst på og klar over, fra et større perspektiv. Men fra et mer menneskelig perspektiv vil de måtte stå til ansvar for sine gjerninger.

Og dette viser igjen at det du gjør mot din neste, kommer tilbake til deg. Dette vet de (i sin essens), da de har spilt ut skyggesiden (som vil gi ringvirkninger også tilbake til dem selv). Men sett fra det større perspektivet, handler dette bare om årsak og virkning – det du sender ut kommer tilbake til deg. Så de er bevissthet på dette (i deres essens), selv om de ikke er det i det menneskelige sinnet. For ville de vært bevisst på dette når de utfører det, ville de aldri ha gjort det! For når du er klar over din egen essens, og hvem og hva du er (som ikke er separert fra noe eller noen andre), ville du aldri klart å gjøre noen av «makaberhetene» dere har erfart på planeten deres og i menneskeheten. Derfor «må» dere glemme for å kunne erfare «skyggesiden» av dere selv. Denne «glemselen» er det som gjør det mulig å erfare dualisme og mangfoldet av erfaringer i eksistensen og det dere opplever som Livet.

Så Livet Er – Livet Er det som Er.
Det er både skyggesiden og deres «lysere» side. Det er Alt Som Er.
Og Alt Som Er, per definisjon, kan ikke (og vil ikke) utelukke noe i eksistensen. Da ville det per definisjon ikke lenger være Alt Som Er.

Derfor igjen – feire deg selv og Deres Selv. Dere våkner nå igjen opp til Dere Selv, til deres essens, den dere Er. Dere vil se tilbake på dette som en «mørk» periode i deres erfaring / historie, som var der for å kunne fullt og helt erfare deres sanne essens i dag. Der et funksjonen. Det er hensikten. Det er meningen, med dualismen og det dere kaller «skyggesider» - det vil «presse dere selv» inn i motsetningen, som er deres «lyse» side, deres sanne essens, som er ren Væren, ren ubetinget Kjærlighet, med aksept, toleranse og observasjon av Det Som Er (og har vært) uten dømming av noe slag.
Den dagen dere som nasjon, individ og kollektiv bevissthet klarer å observere uten bedømming, er dere klare til å se dypere og gå videre. Inntil den dagen vil dere fortsatt oppleve og erfare dualismen, i sin mangfoldighet.

Men husk: DU kan velge Kjærlighet, aksept og toleranse nå – i hvert øyeblikk! Du trenger ikke vente på noen ytre handlinger eller hendelser. Dette er et indre valg, som tar deg inn i kontakt med din egen essens – direkte og per definisjon. For ubetinget Kjærlighet, aksept og toleranse er likestilt (eller inngangsporter) til din sanne essens, som du Er – nå og til enhver tid. Så det er ingenting du trenger å vente på! Du kan velge det og Være det nå. Og det er dette noen av dere, gjennom historien deres, har valgt og vist er mulig. Dette har vært dere selv / Deres Selv som har minnet dere selv om hvem og hva dere er; og vist «snarveien» til «indre frelse» - fra illusjonen (og skyggesiden) direkte til deres indre essens. Så velg gjerne ubetinget Kjærlighet, aksept og toleranse allerede nå – og se livet ditt folde seg ut på en helt ny og transformerende måte, for deg selv, og mulig for andre som lar seg inspirere.

Tusen takk, for informasjonen og påminnelsene

Takk deg selv / Ditt Selv (som Jeg Er).
Det er Ditt Selv som (igjen) har påminnet deg selv om hvem og hva du er, en prosess som pågår i det uendelige, i stadig nye nyanser og med nye perspektiver. Fra det individuelle til det mer kollektive (som Jeg Er).

Takk – og «lykke til på reisen» - det vil bli en Lykkelig reise, til slutt – som betyr fra begynnelsen til slutten (sett fra ditt Sanne Selv sitt perspektiv). For slutten påvirker begynnelsen, som igjen setter i gang en ny prosess av individualisering og erfaring av alle muligheter (av side A og B på kassetten), bare på et helt nytt nivå og med nye perspektiver av erfaringene. Hvem og hva du velger å være i denne pågående prosessen til enhver tid, er opp til deg. Også hvor raskt du velger å huske deg selv og din sanne essens igjen.

Så lykke til på reisen og veien – det er en lykkelig vei, å erfare deg selv til enhver tid, av uendelige muligheter. Og denne prosessen fortsetter du så lenge du vil, og med de pausene du selv ønsker i henhold til «inkarnasjoner inn i erfaringer». Gled deg over erfaringene, for det forsterker mer og mer, for hver gang, hvem og hva du er, i din essens, individuelt og kollektivt. Og den erfaringen (og erfare deg selv og sin sanne essens) er det som driver deg, og som alle individuasjoner søker, gjennom både side A (skyggesiden) og side B (din sanne essens / din lyse side) av dine erfaringer.

Enjoy!

Norwegian Center for Consciousness
(Norsk Senter for Bevissthet)

Azaris Tommy Fredriksen
E-mail:
post (at) senterforbevissthet.no
Phone: (+47) 67 430 439

Azaris Tommy Fredriksen

Receive free newsletter

privacy We never share your e-mail address with others

Follow me on social media

Click on the icons below, like and get my updates