Channelings - by Azaris Fredriksen

Here you will find channelings done by Azaris Fredriksen, teacher and founder of Norwegian Center for Consciousness

Welcome to my channeling page

This is the webpage for registered users. If you have come to this webpage without registering, please click here to sign up to ensure you get links to the the latest channelings and updates being published.
I hope these channelings will help you to remember and connect with your true Self and your inherent potensial so you can live a life filled with love, joy, peace and gratitude. In addition I hope they will give you clarity and inspire you to integrate the spirituality of existence into your daily life.
With love and gratitude,
Azaris.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Velkommen til internettsiden for kanaliseringene mine

Dette er internettsiden for registrerte brukere. Hvis du har kommet til denne siden uten å registrere deg, vennligst klikk her for å registrere deg for å forsikre deg om at du vil få tilsendt linker til de siste kanaliseringene og oppdateringene som publiseres.

Jeg håper disse kanaliseringene vil kunne hjelpe deg til å huske og få kontakt med ditt sanne Selv og ditt iboende potensial så du kan leve et liv fylt med kjærlighet, glede, fred og takknemlighet.  I tillegg håper jeg kanaliseringene vil gi deg klarhet og inspirere deg til å integrere eksistensens åndelighet inn i hverdagen din.

Med kjærlighet og takknemlighet,
Azaris

About the channelings

Channelings are information from different spiritual beings or a higher intelligence being received by the channeler. I, Azaris Fredriksen, have been channeling different Beings and spiritual information the last years. These are angels, Archangels, Ascended Masters and other Light Beings from different dimensions - or a higher intelligence. The channelings normally consist of spiritual information about life, how to deal with challenges in life, how to create the life you want and help to "develop" spiritually and personally by remembering who you truly are. The channelings speak to and can help to open the inherent wisdom we all have within.

 

Many of the channelings have been done during courses I have held as a part of my educations (Life`s Mystery school (Livets mysterieskole) and Intuitive Coach Education (Intuitiv coach utdannelse), so the information coming through can sometimes be specifically directed towards the participants. The channelings are in English (unless otherwise stated).

 

Below you find a few videos with channeled information about the channelings (the other channelings are further down on this page).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Kanalisering er informasjon fra forskjellige åndelige vesener eller en høyere intelligens som mottas og viderformidles gjennom en person. Jeg, Azaris Fredriksen, har kanalisert forskjellige vesener og spirituell informasjon de siste årene. Informasjonen kommer fra engler, erkeengler, oppstegne mestere og andre lysvesener fra forskjellige dimensjoner - eller en høyere intelligens. Kanaliseringene innholder normalt informasjon om livet, hvordan håndtere utfordringer i livet, hvordan skape det livet du vil ha og hjelp til å "utvikle deg" spirituelt og personlig gjennom å huske hvem du virkelig er. Kanaliseringene snakker til og kan hjelpe oss med å åpne den iboende visdommen vi alle har i oss.

Mange av kanaliseringene har blitt gjort som en del av  kurs jeg har hold som en del av mine utdannelser (Livets mysterieskole og Intuitiv coach utdannelsen), så informasjonen som kommer gjennom kan noen ganger være spesielt rettet mot deltagerne. Kanaliseringene er på engelsk (hvis ikke annet er nevnt), og nettsiden her er derfor også på engelsk og norsk.

Nedenfor finner du et par videoer med kanalisert informasjon om kanaliseringene (de andre kanaliseringene er lengre ned på denne siden).

The channelings

Below you find recorded videos of channelings done by Azaris Fredriksen.

2020

2 September 2017

1 September 2017

More channelings will be published on this page after they have been recorded!

Want to have a direct, personal experience with Azaris and the channelings?

Azaris is using channelings as a part of the following educations:
Livets mysteriskole (Life`s Mystery School) and
Intuitiv coach utdannelse (Intuitiv coach education)

Join one of them to work and participate directly with me and the Spirits!

Comments

Norwegian Center for Consciousness
(Norsk Senter for Bevissthet)

Azaris Tommy Fredriksen
E-mail:
post (at) senterforbevissthet.no
Phone: (+47) 67 430 439

Azaris Tommy Fredriksen

Receive free newsletter

privacy We never share your e-mail address with others

Follow me on social media

Click on the icons below, like and get my updates