Rask Personlig Transformasjon (RPT)

Rask endring av plager og tilstander


Rask Personlig Transformasjon ® (RPT) (tidligere kalt Referansepunktterapi) er spesielt utviklet for å gi rask, trygg og varig forløsning av utfordringer.

Dette innebærer blant annet:

 • Å forløse negative tanker, følelser, traumer, reaksjoner og mønstre
 • Gi slipp på tanker, følelser, traumer og tilstander som skaper fysiske ubalanser (metafysikk)
 • Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene
 • Hvordan du kan hjelpe deg selv og andre til å få tilgang til iboende ressurser
 • Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring.

Her er en video der grunnlegger av RPT (Simon Rose) forklarer mer om dette.

Her er noe av forståelsen bak RPT, som gjør metoden så virkningsfull.

 1. Vår instinktive søken etter trygghet driver vårt underbevisste sinn til å holde på traumer, følelser og symptomer som den assosierer med overlevelse;
 2. Vi har ofte ubevisste skjulte fordeler av å holde på mønstre og vanskeligheter vi bevisst ønsker å slippe;
 3. De fleste mønstrene våre starter ved fødselen og skapelsen av oss som foster, og oftest er nedarvet og i vårt familiesystem;

RPT er en rask og enkel metode og kunst til å få en varig endring, få tilgang til ressursene dine og få med deg læringen. Når dette skjer, vil du ikke lenger være den samme, men totalt transformert og med tilgang til dine iboende ressurser.

 Noen av de oppsiktsvekkende fordelene med RPT er blant annet:

 • Kan brukes på traumer, selv misbruk, uten en gang å snakke om det.
 • Det er ikke lengre noe behov for å ”jobbe deg gjennom lag”, som å identifisere negative trossystemer eller noen annen komplisert prosess.
 • Fysiske endringer føles normalt øyeblikkelig.
 • Du kan hjelpe andre med dette arbeidet ved bare å snakke med dem – det er ikke lengre noen risiko for at venner og familie sier ”jeg er ikke inni den slags ting”.
 • RPT setter deg i stand til å få mye mer ut av livet ditt, din karriere og dine forhold.
 • RPT kursene veileder deg gjennom mange fantastisk kraftfulle metoder for å klarere det å holde deg selv tilbake, utsette ting, frigjøre selvsabotasje og å skape overflod.

RPT fungerer fantastisk på emosjonelle og fysiske tilstander som ikke responderer på andre teknikker.

RPT-kursene inngår i dag som en del av RPT-skolen (med RPT Nivå 1, 2 og 3) og Intuitiv coach utdannelsen (med RPT Nivå 1 og 2) og det anbefales å ta en av disse for å få best utbytte av kursene. Men det er også mulig å ta RPT kursene individuelt (datoer lengre ned). Klikk på knappen nedenfor for å melde deg på RPT kurs.
Klikk her for å melde deg på RPT kurs

RPT-kursene

RPT undervises gjennom et grunnkurs (Nivå 1) og et påbygningskurs (Nivå 2), begge på 4 dager. Det er ideelt å ta begge kursene sammen hvis du har muligheten. I tillegg tilbys det et dyptgående og transformerende Nivå 3 kurs.

På Nivå 1 kurset vil du lære de grunnleggende RPT teknikkene (klarere traumer og mønstre fra ditt eget liv, nedarvet i familien (epigenetisk) og fra familiesystemet og andre systemer du er en del av, samt bringe fram ressursene til personen).

På Nivå 2 kurset vil du lære en annerledes tilnærming til healing, der vi klarerer traumer og avtrykk fra tiden fra vår biologiske skapelse (unnfangelsen, befruktningen m.m.) og til og med fødselen og de første månedene av vårt liv, som har skapt en mengde mønstre og følelser vi opplever senere i livet. I tillegg lærer du å gjenforene kropp og sjel. På dette kurset vil du også kunne oppleve mye egen healing.

Nivå 3 kurset er på 12 dager og går i dybden av det du har lært på de to første kursene. På dette kurset vil du klarere dine egne begrensninger og mønstre, lære hvilke organer og systemer i kroppen som påvirkes av de forskjellige temaene, følelsene og tankene våres (metafysisk anatomi) og flere mer dyptgående og raske metoder for å klarere en mengde temaer samtidig.

RPT Nivå 1 kurs

Lær en rask og effektiv metode for å slippe følelser, reaksjoner og plager

På Nivå 1 kurset i Rask Personlig Transformasjon® (RPT) vil du lære de grunnleggende RPT-metodene.
Dette innebærer blant annet følgende:

 • En metode for å bringe samstemthet (”coherence”) i hele deg.
 • Anerkjennelsens kraft - hvordan bruke dette i praksis
 • Å virkelig nå og frigjøre årsaken til temaer og vanskeligheter – det som skaper og fastholder trossystemer, følelser, traumer og ubalanser
 • Å ”slå av” ubevisste instinktive reaksjonsmønstre som har blitt aktivert tidligere i livet (som har gjort at du og kroppen din reagerer på måter du ikke ønsker)
 • Frigjøring av mønstre du har arvet fra familien (epigenetisk) og fra familiesystemet og andre systemer du er en del av
 • Hvordan slippe skjulte fordeler av å holde på temaene
 • Hvordan hjelpe en person til å få tilgang til sine ressurser
 • Hvordan forsikre oss om at vi får en varig endring - ikke bare en midlertidig omgåelse av problemet
 • Avlesning av kroppens tilstand
 • Hvordan manifestere mest effektivt
 • Praktisering av metoden med vår bistand så du kan oppleve kraften av RPT-metoden.
 • Forståelse av hvorfor og hvordan forskjellige healingteknikker fungerer eller ikke fungerer.
 • Hvordan du kan anvende teknikken på dyr, barn og materielle ting.
 • Å anvende RPT på praktiske områder i livet.

RPT Nivå 2 kurs

Lær en unik metode for å klarere en mengde mønstre og temaer samtidig

Opplev rask personlig utvikling

Kort forklaring om RPT Nivå 2 kurset av instuktøren Azaris

Mer dyptgående forklaring av RPT Nivå 2 kurset av grunnlegger Simon Rose.

Nivå 2 kurset i Rask Personlig Transformasjon ® (RPT) vil virkelig kunne forbedre ditt liv og dine relasjoner. Du vil lære å helbrede din biologi (fysiske kropp), forene deg med din sjel og få kontakt med dine iboende ressurser på fantastisk kraftfulle måter.

På kurset vil du lære en annerledes tilnærming til healing. Dette innebærer å gå direkte til starten for når dine mønstre og plager startet og klarere traumer og avtrykk tilstede i dette øyeblikket, i stedet for å starte med et problem, for så å finne bunnen (som er den vanlige tilnærmingen). Du vil dermed kunne identifisere og klarere en mengde mønstre som startet ved spesifikke øyeblikk i din utvikling (noe vi kaller "nøkkelpunkter i utviklingen").

Disse nøkkelpunktene i utviklingen er blant annet unnfangelsen, befruktningen, hele svangerskapsperioden og fødselen. De fleste mennesker synes å ha en mengde avtrykk og traumer fra disse utviklingspunktene (som vi alle har vært gjennom). Vi har funnet ut at traumer fra visse nøkkelpunkter i utviklingen skaper typiske mønstre senere i livet. Dermed kan vi raskt finne når et mønster vi opplever idag startet i vårt liv - oftest allerede før vi ble født! Og med denne innsikten, kan vi klarere mønsteret fra vårt egen liv, samt mange andre mønstre knyttet til det samme traumet eller avtrykket.

I tillegg vil du lære hvordan du kan forene kroppen med sjelen - og klarere alle traumene og avtrykkene som inntil nå har hindre denne foreningen.

På kurset vil du få masse transformasjon og øving gjennom praktisering av RPT-metoden på alle disse nøkkelpunktene i utviklingen.

Noen eksempler på mønstre som er knyttet til visse nøkkelpunkter i utviklingen:

 • De fleste menneskers problemer med velstand og overflod er forårsaket av blokkeringer ved deres unnfangelse (som er når deres energi av ”sam-skapelse” skulle være høyest). Vi vil vise deg hvordan du kan gå inn i starten av din energi av kreativt potensiale og endre bevisstheten der, hvor alt begynner.
 • De fleste menneskers følelser av adskillelse og mangel på tilknytning er forårsaket av traumer rett etter fødselen.
 • De fleste menneskers vanskeligheter med å oppnå større tilstedeværelse / høyere bevissthetstilstand eller åpne intuitive evner er forårsaket av spesielle avtrykk under svangerskapet.
 • Grensesetting: Endre din evne til å sette grenser ved å klarere de første traumene som bestemmer ditt livslange mønster når det gjelder grensesetting. For å være mer spesifikk: mennesker som har blitt misbrukt bar på dette traumet i biologien deres allerede FØR misbruket skjedde - noe som oftest startet ved vår egen unnfangelse eller befruktning.

Etter å ha transformere disse nøkkelpunktene i utviklingen, vil du ikke lenger være den samme - men en "ny person" med et nytt utgangspunkt. Du bærer ikke lenger på et utgangspunkt for livet basert på traumer, sjokk, overtramp, manglende tilstedeværelse eller liknende, men er balansert fra starten av. Dette gir et helt nytt utgangspunkt, ikke bare for sinnet dinn og hvordan du ser verden, men også for alle cellene i kroppen din som har blitt skapt ut i fra disse avtrykkene. Du åpner deg opp til ditt sanne selv, slik du er ment å være uten traumer, avtrykk eller andre begrensninger - med tilstedeværelse og bevissthet.

Fokuset på kursene er å lære RPT teknikkene så du kan fortsette å gjennomføre all denne transformasjonen (på deg selv og andre) etter kursene.

Nivå 1 kurset lærer deg de grunnleggende RPT-teknikkene.
På Nivå 2 kurset vil du lære den nevnte nye tilnærmingen til healing, inkludert flere raskere metoder for din personlige utvikling. Dette vil gi deg en superladet snarvei.

For mer informasjon om RPT metoden klikk her (eller se menyen på toppen av siden).

RPT Nivå 3 kurs

 Det mest helhetlige kurset, for dype personlige endringer og avansert terapeuttrening.

RPT Nivå 3 kurset i realiteten to separate kurs vevd inn i et. Det er både:

 • Mestring av livet og avansert personlig selvutvikling og
 • Avansert terapeut trening for ledende RPT-utøvere

Kort fortalt vil du på RPT Nivå 3 kurset lære avanserte strukturer og teknikker for å bli en svært dyktig terapeut. Metodene som undervises på dette kurset vil sette deg i stand til å forløse en rekke ”uløsbare” problemer i deg selv og dine klienter. Du vil lære disse metodene gjennom å praktisere på deg selv og hverandre, som innebærer at du vil endre ditt eget liv like raskt som du vil lære å endre andres liv.

Resultater du kan få gjennom kurset

RPT Nivå 3 kurset er et kurs som virkelig kan gjøre store endringer i livet ditt.

Gjennom å anvende RPT teknikkene dag etter dag, vil du gjennom lag på lag gjenopprette dine unike evner, tilstander, åpne deg for kjærlighet og tillit, gjenopprette dine personlige grenser, slippe unødig kontroll og åpne ditt indre potensial til ditt sanne selv.  Denne indre reisen kan bli et vendepunkt i din personlige utvikling og for din emosjonelle og fysiske tilstand.

Dette kurset vil kunne hjelpe deg til å identifisere og slippe mange problemer og blokkeringer som har vært med deg kanskje hele livet.

Resultatet vil kunne være at du føler deg mer glad, lykkelig, frisk, sterk og balansert. Du vil også kunne utvikle din intuisjon og få tilgang til ditt dype indre potensial.

Gjennom kurset vil du gå gjennom en unik reise som kan endre livet ditt. Mye av kurstiden er satt av til praktisering. Du vil gå gjennom healing av alle aspekter av livet ditt, alle lag av emosjoner og hver del av kroppen.

En investering i deg selv

Hver eneste dag på kurset er også en invielse i mysteriet om metafysisk anatomi.

Du vil lære en formel for å bestemme hvilke emosjonelle eller mentale blokkeringer som kan lede til spesifikke ubalanser og sykdommer i kroppen. Og ikke bare forstå, men også finne og frigjøre det. Du vil kunne se hvilke fantastiske ting bevisstheten din kan gjøre!

Du vil lære om 12 aspekter av sinnet - tolv sentre for bevissthet. Du vil lære hva hvert senter er ansvarlig for, og dag for dag oppdage og integrere nye ressurstilstander. Du vil lære å gjenopprette samstemthet mellom de tolv aspektene av sinnet, som kan lede deg til å erfare en mesterlig tilstand.

RPT Nivå 3 kurset har som mål å hjelpe deg med å klarere temaer knyttet til:

 • Misbruk
 • Overtramp av grenser
 • Manglende selvtillit
 • Følelse av uverdighet
 • Kropp- og kroppsbilde
 • Økonomisk velstand
 • Støtte i livet
 • Seksualitet / sex og intimitet
 • Tristhet / glede
 • Frykt av forskjellig slag
 • Alle slags følelser
 • Kommunikasjon (som å ikke føle deg hørt)
 • Relasjoner til familie og venner
 • Manglende kontakt med din livsvei eller ditt livsformål
 • Føle deg hindret fra å følge din lidenskap eller å være sann mot deg selv
 • Fysisk helse

Nivå 3 kurset - dag for dag:

Dag 1 -  Frigjøring av selvsabotasje

Dag 2 - Kjærlighet

Dag 3 - Misbruk, krenkelse og frigjøring av livsenergi

Dag 4 - Personlige grenser

Dag 5 - Ego og kontrolltemaer - frihet og letthet

Dag 6 - Støtte, struktur og ansvar

Dag 7 - Anspenthet, manglende fleksibilitet, stahet og rigiditet

Dag 8 - Sannhetsoppfatning

Dag 9 - Kommunikasjon

Dag 10 - Vennskap og kamp (tillit)

Dag 11 - Frigjøre negativitet fra livet

Dag 12 - Identitet (omdefinering av gammel identitet)

Ektra materiell - Hvordan starte egen bedrift (nettkurs)

 

Nivå 3 kurset vil gi deg:

 • Avansert terapeut trening
 • Gjøre sinnene samstemte - å oppnå helhet
 • Gjen-skape din identitet
 • Forstå forbindelsen mellom sinnet og kroppen ved fysiske sykdommer
 • Frigjøre utallige gamle mønstre
 • Bonus informasjon: Prosess for frigjøring av parasitter

 

Last ned utfyllende brosjyre for RPT Nivå 3 kurset her!

Datoer for RPT kurs i Norge:

RPT Nivå 1 og 2 kursene er en integrert del av Intuitiv coach utdannelsen. På denne siden finner du informasjon om du ønsker å ta RPT-kurs som enkeltkurs. Disse kursene arrangeres ikke så ofte, så det vil være lurt å sette av disse datoene og melde deg på i tide for å sikre deg plass.

Her er datoene for de neste RPT kursene i 2023:

 1. RPT Nivå 1 (4 dager - torsdag til søndag): 9. - 12. februar 2023
 2. RPT Nivå 2 (5 dager - onsdag til søndag):  22. - 26. mars 2023
 3. RPT Nivå 3 (14 dager): fra 6. mai til 17. juni 2023 (undervises over internett over 6 uker på følgende datoer: lørdag 6. mai, tirsdag 9 mai, lørdag 13. mai, lørdag 20 mai, onsdag 24. mai, lørdag 27. mai, onsdag 31. mai, lørdag 3. juni, onsdag 7. juni, lørdag 10. juni, onsdag 14. juni, lørdag 17. juni)
 • Tid: Kl. 09:30 – 19:00 alle dagene
 • Sted:
  RPT Nivå 1 og 2 kursene holdes på Norsk Senter for Bevissthet. Adressen er Stensboddingvegen 170, 2150 Årnes (5 mil nord for Oslo). Kart for veibeskrivelse: klikk her (B på kartet er senteret, A er fra Sinsenkryssen i Oslo med bil). Klikk her for å laste ned dokument med mer informasjon om reisevei, kollektivtransport og overnattingsmuligheter.

  RPT Nivå 3 kurset i 2023 undervises over internett (der du er).

 • Pris:
  • Nivå 1 kurset: 5400 kr
  • Nivå 2 kurset: 5400 kr
  • Nivå 3 kurset: 16000 kroner
  • Pakkepris: Normalprisen for både Nivå 1 og 2 kurset er 10800 kroner. Vær smart å meld deg på og betal samlet for begge kursene og få en samlerabatt på 900 kroner! Dvs at du får begge kursene for 9900 kroner totalt. Mer informasjon om betalingen får du ved påmelding.
  • Prisen inkluderer eget kurshefte til alle kursene. Eventuell overnatting og mat under kursene kommer i tillegg.
 • Påmelding:
  Klikk på den store gule knappen nedenfor for komme til siden der du kan melde deg på RPT kursene. Da det er begrenset antall plasser er det nødvendig med påmelding. Betal depositumet for å sikre deg plassen.
Klikk her for å melde deg på RPT-kurs

Intuitiv coach utdannelse - klikk her

Andres uttalelser

"Livsendrende! Verktøy som tar det ved roten! Vakkert og kraftfullt."
-- Ørjan, fra Hvasser

Følg oss på sosiale medier

Klikk på ikonene nedenfor, lik oss og få våre oppdateringer