Metoden i Rask Personlig Transformasjon (RPT)

Her forklares forskjellen mellom omgåelser av problemer og en ekte transformasjon / healing.
I dette forklares også måten vi jobber på i RPT.

Om RPT metoden

Oppsummert jobber RPT med dyptgående frigjøring av negative tanker, følelser, traumer og mønstre fra eget liv, nedarvet i familien (epigenetisk) og fra familiesystemet og andre systemer du er en del av. Du vil kunne gi slipp på følelsene og traumene bak fysiske tilstander (metafysikk), samt skjulte, ubevisste fordeler av å holde på dette. Og kanskje viktigst av alt - du vil kunne få tilgang til din naturlige ressurstilstand (som egenkjærlighet, kraft, egenverd, indre klarhet, osv), i stedet for en reaksjonstilstand (som frykt, stress, sinne, sjenerthet, osv).

Rask Personlig Transformasjon (RPT) er en nyutvikling innen alternativ behandling, som er fantastisk å kombinere med andre former for terapi. Det største gjennombruddet med RPT var å erkjenne at du kan spare deg for år med terapi og klarere de fleste temaer, plager og traumer samtidig hvis du kan finne ut hva som har skapt og holder fast på temaet. Dette er ikke et nytt konsept, det er bare det at man ofte ikke har kommet dypt nok i søken etter årsaken.

Intensjonen og formålet med RPT er å hjelpe mennesker så raskt og lett som mulig gjennom å finne den opprinnelige årsaken til våre problemer og plager. RPT virker fordi i stedet for å arbeide på symptomer eller forsøke å finne og klarere traumer, spør vi et annet spørsmål: Hvorfor har ikke dette traumet og mønsteret allerede blitt klarert? Med andre ord: hva er det i oss som holder fast på gamle traumer, temaer og mønstre?

RPT svarer på dette spørsmålet med en forståelse av evolusjonær biologi: vi holder fast på instinkter som hjalp oss i å overleve traumer og trusler mot vår trygghet og overlevelse - så vi er sikre på at vi overlever det neste gang. Det er instinktet (som slåss, flukt eller frys) som låser fast de gamle traumene og alle symptomene (emosjoner, tankemønstre, fysiske plager, åndelig temaer og annet) knyttet til dette. RPT hjelper deg i å finne og frigjøre disse instinktetene slik at alle traumene og symptomene knyttet til instinktet kan slippe, inkludert negative trossystemer, følelser og energiblokkeringer.

Kort fortalt hjelper vi mennesker med å se og frigjøre hvordan deres temaer, tanker og følelser er knyttet til, og holdt fast på av, kroppens instinkter (om blant annet å overleve og holde seg trygg).

Alle deler av hjernen vår har forskjellige funksjoner og kan operere med forskjellige responser basert på hvordan vi er "programmert" og hvordan de er "koblet sammen". Hvis vi frigjør den delen av et tema som er knyttet til den intellektuelle neo-cortex delen av hjernen, men ikke får med hvordan dette også er tilknyttet overlevelsesinstinktet i kroppen (styrt av R-komplex delen av hjernen), får vi ikke løst hele temaet fra bunnen, og det vil kunne gjenoppstå eller ikke forløses i det hele tatt.

Med RPT-metoden hjelper vi personen med å finne ut hvilket instinkt som er blitt "slått på" for å sikre din trygghet, og hjelper deg med å "slå det av igjen", slik at kroppen ikke lenger trenger å være i "overlevelsesmodus". En slik "overlevelsesmodus" viser seg oftest med tiden å skape slike nevnte symptomer, som negative følelser og tanker, fysiske plager og personlig lukkethet, som er det personer kommer for å klarere. Eksempler kan være å oppleve reaksjoner som beskyttelses- og forsvarsmekanismer, følelse av utrygghet eller frykt i situasjoner som rasjonelt sett ikke synes truende; for eksempel i forhold til kjærlighet fra en partner, oppgaver på jobben, ved fysiske prestasjoner, osv. Så når instiktet slipper i kroppen, ser vi at også slike reaksjoner og symptomene slipper automatisk. Personen vil dermed raskt føle seg helt annerledes, både emosjonelt, mentalt og fysisk, og føle seg mer naturlig åpen for livet.

Opprinnelsen til et slikt "overlevelsesmønster" som nevnt ovenfor viser seg oftest å ha blitt skapt veldig tidlig, allerede da du var et lite barn eller foster, men oftest går det dypere, mye dypere, tilbake til våres foreldre og forfedre og det kan sitte i det vi kaller familiesystemet og andre systemer vi er en del av.

Disse fastlåste instiktene og "avtrykkene" i systemet vårt synes å skape fraksjoner i kroppens naturlige tilstand som en helhet, noe som kan oppleves som manglende samstemthet inni oss ("incoherence"). For eksempel - det å få forskjellige svar inni oss selv på et spørsmål eller når vi står ovenfor et valg, kan tyde på slik manglende samstemthet i systemet. Når vi er helt samstemt inni oss selv, vil vi få samme svar uansett om vi svarer fra "hodet", "hjertet" eller "magefølelsen". RPT hjelper deg til å bli samstemt i systemet ditt, ved å løse opp det som har skapt fraksjonene, slik at vi igjen kan erfare våres naturlige tilstander, som hele tiden er der, som glede, kjærlighet, enhet, klarhet og kraft.

Da er vi inne på den andre viktige faktoren i RPT - og hovedintensjonen i RPT. Og det er å bringe personen inn i en ressurtilstand i seg selv. Dette innebærer at arbeidet ikke er ferdig før klienten virkelig kan føle nye ressurser i kroppen sin, ikke bare at stresset fra traumene er blitt borte. Vi er veldig bevisst risikoen for å kun skape omgåelser av temaet ("bypassing"), som innebærer at du typisk blir bedre en viss tid og temaet kommer tilbake igjen. RPT har skapt en egen prosess for å forsikre oss om at det ikke kun blir en slik omgåelse, men en varig endring. Ved å frigjøre en persons iboende ressurser (som indre styrke, ro og klarhet og egenkjærlighet), vil han / hun håndtere en liknende situasjon helt annerledes senere (og i grunnen ikke havne i samme situsjon igjen). Det er viktig å gjøre dette etter å ha klarert de grunnleggende traumene - for å unngå at det kun er en midlertidig omgåelse.

For meg (Azaris Fredriksen) bringer RPT visdom fra mange lærere og metoder inn i praktisk anvendelse, og forenet med epigenetisk vitenskap er RPT en metode der vi bistår folk i å virkelig fri seg fra dyptgående mønstre og begrensninger slik at de kan føle seg hele og leve ut sitt fulle potensial.

Eksempel:

En liten jente opplever å bli slått av sin far som liten. Hun reagerer instinktivt med å ville slåss for å beskytte seg og stå opp for seg selv. Hun viser sinne og blir slått enda mer. Hun er fortsatt sint, men må slå seg til ro da det ellers vil føre til mer smerte, så hun fryser til og gjemmer seg på rommet sitt og finner trygghet

Dette medfører at hun fortsatt har et slåss instinkt som står på – og holdes tilbake, samt at hun har et instinkt om å fryse til og å gjemme seg for å finne trygghet. Dette skaper følgende assosiasjoner i sinnet hennes: 1) slåss=trygghet, 2) gjemme meg = trygghet, samt 3) fryse til = trygghet.

Jenta opplever deretter mer og mer å gjøre som andre sier og blir en såkalt ”snill jente”.  Men inni henne føler hun at hun blir mer og mer trist og deprimert. Hun blir mer innadvendt, og isolerer seg mer. Samtidig er det et sterkere og sterkere sinne inni henne. Hun får problemer med tilliten i relasjoner og til menn (menn = smerte, vold eller lignende), og hun får problemer med å beholde jobben, da hun er mye sliten, med mye sykefravær, og klarer ikke stå opp for seg selv. I tillegg sliter hun en del med fordøyelsen og høyt blodtrykk. Så alle disse symptomene er skapt og holdes av instinkter som står på og ikke er slått av igjen!

Det vi gjør i RPT i denne sammenhengen er å få kontakt med dette i kroppen, løse opp de underbevisste assosiasjonene mellom instinktene om å slåss, gjemme seg og fryse til for å holde seg trygg (og dermed sluttføre disse instinktive reaksjonene). Følelsene av blant annet sinne, tristhet og depresjon, og alle andre symptomer av dette, vil dermed automatisk forsvinne, noe jenta vil føle umiddelbart.

Hvor kommer RPT fra?

RPT har tatt inspirasjon fra mange forskjellige kilder og satt sammen og utviklet videre av Simon og Evette Rose fra henholdsvis Australia og Sør-Afrika. Intuisjonen deres har hele tiden fortalt dem at den høyeste veien ligger i å kombinere visdommen fra mange lærere og mestere. Etter å ha deltatt på en mengde kurs, lest utallige bøker og gitt hundrevis av konsultasjoner og healinger innen forskjellige behandlingsformer, gir de oss idag resultatet: en enkel, klar og høyst effektivt verktøy vi kaller Rask Personlig Transformasjon (RPT). Og metoden er fortsatt i stadig utvikling av alle oss som jobber med dette etter hvert som bevissthet vår øker.

Teknikker som har påvirket og bidratt på forskjellige måter til utviklingen av RPT inkluderer:

1) Nevrolingvistisk programmering (NLP)
2) Peak States-arbeidet av Grant McFetridge.
3) Den Hawaiianske tradisjonen Ho'oponopono.
4) Soleira Greens arbeide med Væren (”Beingness”) og ekspanderende bevissthet.
5) Familiekonstellasjoner av Bert Hellinger.
6) Simon Rose har også undervist ThetaHealing i 5 år.

Hva kan RPT gjøre?

RPT er en rask og enkel måte å fjerne dype mønstre, blokkeringer og traumer på. Du kan bruke dette til omtrent alle områder av livet ditt. Her er noen eksempler:

Emosjonell healing

Den korteste og enkleste svaret er at RPT kanskje er den enkleste måten å løse opp følelsesmessige smerter, traumer og mønstre. Dette betyr at vi først og fremst kan endre emosjonelle blokkering med dette arbeidet. Du har kanskje allerede vært borte i mange andre teknikker for å fjerne følelsesmessige blokkeringer, og det vi kan si er at vi går dypere, langt dypere. Denne teknikken fungerer - ofte raskt - fordi vi virkelig kommer til de dypeste lagene av temaene våre - og i hjernen vår - og frigjør det som eventuelt holder temaene der.

Følelsesmessig smerte og lidelse, inkludert tristhet, lav selvtillit, fobier og alle andre emosjonelle blokkeringer, er noe vi jobber mye med i dette arbeidet.

Fysisk healing

Vi jobber med dine fysiske plager og sykdommer på vanlig måte. Selv har vi vært vitner til at magiske endringer skjer. Det vi har funnet ut er at de fleste, men kanskje ikke alle, fysiske sykdommer er forårsaket av dype følelsesmessige smerter og traumer - oftest knyttet til grunnleggende og dype beskyttelses- og overlevelsesinstinkter i oss som har oprettholdt det slik. Når vi blir bevisstgjort og anerkjenner og frigjør disse assosiasjonene, traumene og emosjonene, helbreder kroppen seg raskt.

Noen fysiske forhold er ikke forårsaket av følelsesmessige traumer. I disse tilfellene vil emosjonell healing kunne bedre healingprosessen og er derfor å anbefale.

RPT er en komplementær healingteknikk. Det er ikke en erstatning for en kvalifisert lege (som i noen tilfeller kreves). I alle tilfeller av alvorlige medisinske tilstander, insisterer vi på at våre klienter fortsatt er under legens omsorg og går til jevnlig sjekk.

Bevissthet og tilstedeværelse

År med praksis har vist at det er emosjonelle traumer som holder folk tilbake fra høyere bevissthetstilstander. For eksempel viste Grant McFetridge i sin praksis at det vanligvis er traumer ved unnfangelsen og i livmoren som holder folk tilbake fra å føle indre fred, lykksalighet og stille sinn.

Vi bruker våre emosjonelle healingverktøy for å fjerne blokkeringer som folk har, for å åpne deres intuisjon, finne deres livshensikt og oppnå høyere bevissthetstilstander. Vi hjelper folk til igjen føle og erfare deres naturlige tilstand av helhet, klarhet, åpenhet og balanse. RPT er en usedvanlig rask prosess for personlig vekst og utvikling.

Intuitiv coach utdannelse - klikk her

Andres uttalelser

"Livsendrende! Verktøy som tar det ved roten! Vakkert og kraftfullt."
-- Ørjan, fra Hvasser

Følg oss på sosiale medier

Klikk på ikonene nedenfor, lik oss og få våre oppdateringer