INTRODUKSJON – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole

Dette er en introduksjonsvideo til videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom en oversikt over innholdet i utdannelsene og i de neste videoene.

Hovedinnholdet i Intuitiv coach utdannelsen er:
1) Spirituell kontakt
2) Kosmisk bevissthet
3) Energihealing
4) Mindfulness
5) Intuitiv avlesning
6) Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 1 og 2
7) Intuitiv coaching
8) Fordypning i transformasjon
9) Andre temaer
10) Starte egen praksis – informasjon og nyttige tips

Hovedinnholdet i Livets mysterieskole er:
1) Spirituell kontakt
2) Kosmisk bevissthet
3) Energihealing
4) Mindfulness
5) En del andre temaer
6) Starte egen praksis – informasjon og nyttige tips


I de neste videoene vil jeg gå mer detaljert inn på de forskjellige delene av utdannelsene.