INTUITIV AVLESNING – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen – Video 5

Dette er video 5 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Intuitiv avlesning.

Hovedinnholdet i undervisningen av Intuitiv avlesning er:
1) Metoder og grunnleggende forståelse for intuitive avlesninger (reading).
2) En annen person – avlesning (reading) (kroppen, følelser, sinnet, traumer, familiesystemet, gener /nedarvede minner, mikroorganismer, tungmetaller, giftstoffer, m.m.)
3) Dyr – kontakt og avlesning
4) Naturen – kontakt og avlesning
5) Ting – avlesning
6) Telepati (avlesning av tanker)


I den neste videoen vil jeg ta for meg Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 1.