INTUITIV COACHING – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen – Video 8

Dette er video 8 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Intuitiv coaching.

Hovedinnholdet i undervisningen / kurset med Intuitiv coaching er:
1) Grunnleggende coachingmetode
2) Hvordan kombinere intuitivt arbeid med coaching
3) Coachingmetode som ivaretar tanker, følelser, behov og dypere / sjelelige lengsler.
4) Ikke bare omgå eller håndtere hindringer – men transformere / endre dem
5) Hvordan bruke alt du har lært på Intuitiv coach utdannelsen for å hjelpe personen / deg selv


I den neste videoen vil jeg ta for meg Fordypning i transformasjon.