KOSMISK BEVISSTHET – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole – Video 2

Dette er video 2 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Kosmisk bevissthet.

Hovedinnholdet i undervisningen av «Kosmisk bevissthet» er:
1) Enhet og Væren – din Storhet
2) Oss som multidimensjonale vesener
3) Inkarnerte vesener på Jorden (jordengler)
4) Aktiveringer
5) Formål som lysvesen her på jorda
6) Sjelevenner og sjelefamilie
7) Lysskip, lysvesener og lysspråk / hjertespråk
8) Energinettverk på jorden – og kraftsteder


I den neste videoen vil jeg ta for meg Energihealing.