PERSONVERNERKLÆRING


- for Norsk Senter for Bevissthet

1  Innledning

Norsk Senter for Bevissthet ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med gjeldende lover og regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du sender meldinger gjennom skjemaer, sender inn påmeldinger, kjøper noen av produktene eller tjenestene våre, melder deg på webseminarer eller oppretter brukerkonto (som bruker av medlemssider), som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som fødselsdato og hvorfor du vil være med på kurs eller utdannelser.
  • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper noen av våre tjenester eller produkter, som hva du har kjøpt og betalingsmetode (f.eks. Visa). Om du har brukerkonto hos oss vil du få oversikt over dine tidligere kjøp i din brukerkonto (blant annet inne på medlemssider).
  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som e-poster sendt mellom oss.
  • Opplysninger om bruk på nettsider og sosiale medier: Informasjon vi får når du bruker våre nettsider og apper, leser og klikker på lenker på våre nyhetsbrev og digital markedsføring i sosiale medier, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
  • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Gjennomføre bestillinger og påmeldinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre dine påmeldinger og kjøp av våre tjenester og produkter (som nettkurs, kurs og utdannelser), bl.a. for å sende deg bekreftelser, motta betaling, lagre kjøpshistorikk og gi deg tilgang.
 3. Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, bl.a. for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
 4. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 6. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. epostadresse og telefonnummer) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre tjenester og produkter. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg. Hvis du ønsker det, vil vi også kunne sende deg anbefalinger og informasjon om andre relevante tjenester og produkter.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester og produkter.

Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om andre relevante tjenester og produkter.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, som programmer for medlemssider, e-post utsendelser, betalingssystemer, regnskap, chat og IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi benytter oss av programmer og IT-leverandører utenfor EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EØS, sørger vi for å sikre personvernet gjennom inngåelse av kontrakter. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling, samt opplysninger med samarbeidspartnere for markedsføring.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

  • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto (som medlemssider) hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp eller ber om at brukerkontoen skal slettes, eller vi sletter den. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du ber oss om det eller det ikke lenger er behov for de.
  • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din inntil du sletter brukerkontoen eller ber om at den slettes. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i minst 5 år i henhold til bokføringsloven.
  • E-post listen (nyhetsbrev): Vi lagrer navn, e-postadresse og eventuelt telefonnummer og adresse for dem som har samtykket til å motta nyhetsbrev, inntil samtykket trekkes tilbake.
  • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjonen med våre kunder. Disse slettes ved rutinemessige oppryddinger i e-postsystemer eller når du ber om det, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav.
  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider og apper så lenge du har brukerkonto (som medlemssider), ellers i 26 måneder.
  • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du ønsker det.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7 Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for blant annet å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår "Erklæring om informasjonskapelser (cookies)" for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Azaris Tommy Fredriksen

Telefonnummer: (+47) 67430439 (fasttelefon)

E-postadresse: post@senterforbevissthet.no

Adresse: Stensboddingvegen 170, 2150 Årnes