Perspektiver på Corona / covid-19 diskusjonen og hva som skjer i verden

I går leste jeg gjennom forskjellige meningsutvekslinger på Facebook om covid-19 / Corona-situasjonen og hva som skjer i Norge og verden for tiden. Etter å ha lest gjennom mesteparten, spurte jeg innover i meg selv om hva som skjer og som skjer i verden. Dette er forståelsen jeg har fått:

Det som skjer i verden vår kan ses fra flere perspektiver. Og det å ha forståelse for, og kunnskap om, at det er flere perspektiver i dette, kan både åpne hjertene våre for hverandre og skape mer medfølelse, som synes å være noe som kan trengs i dette.

Så la oss starte med noen utgangspunkter:

 • A) Alt og alle er der for å hjelpe oss – vi må bare forstå hvordan.
 • B) Alt gjøres ut i fra kjærlighet – det er bare et spørsmål om kjærlighet for hva.

La oss gå litt mer inn i forståelsen av dette.


A) Alt og alle er der for å hjelpe oss – vi må bare forstå hvordan


Hvordan kan denne Corona-situasjonen, med syke mennesker, krangling og uenigheter, forskjellige teorier og splittelse blant folk være der for å hjelpe oss?

For å forstå dette, må vi se dette fra flere forskjellige perspektiver, og ha åpenhet for at det ikke er alt vi forstår – ennå i hvert fall.

Så hva er det som skjer? Hvis vi observerer mer utenfra, så ser det ut til å være mange syke mennesker for tiden. Er det noe nytt? I grunnen ikke, det har vært syke mennesker alltid, det er en del av livet. Men hvorfor vi blir syke, det er et annet spørsmål. Dette kan vi se fra forskjellige perspektiver:

 1. Det individuell perspektivet:
  Vi blir syke fordi vi ikke ivaretar oss selv, kroppen vår og psyken vår på en god nok måte til å være i harmoni med oss selv, omgivelsene våre, andre, naturen og livet selv. Hva dette innebærer er noe som mange er inne på: å gi kroppen nok god næring, som vitaminer, mineraler, sunn mat og drikke, osv, og unngå stress og årsakene til stress.
  Har vi vært gode på dette? Blir man syk (av covid eller annet), synes det fra dette perspektivet at vi ikke har vært det.
 2. Det kollektive perspektivet:
  Vi skaper og samskaper vår virkelighet – individuelt og kollektivt.
  Det vil si at vi også sammen er med på å skape en bølge av sykdom, stress og ubalanse til tider, og i andre tider skaper vi mer harmoni. Denne situasjonen med Corona / covid-19 ser ut til å skape mye stress og ubalanse for mange. Så blir spørsmålet: Hvorfor skaper vi dette?
  Da må vi over på det mer spirituelle perspektivet.
 3. Det spirituelle perspektivet:
  Vi ser ut til å skape vår egen indre og ytre virkelighet, individuelt og kollektivt. Hvorfor skjer dette? For at vi skal lære / erfare og utvikle oss som sjel og (på denne planeten) som menneskehet.

  Den indre virkeligheten vi skaper for oss selv, er hvordan vi tar imot, behandler og reagerer på informasjon vi tar inn. Dette er igjen basert på informasjon som vi tidligere har lagret i sinnet / hjernen vår, fra tidligere erfaringer og minner (individuelt og kollektivt). Derfor vil du se at mennesker reagerer veldig forskjellig på samme informasjon som de mottar (noen blir sinte, andre blir glade, andre deprimerte, andre går i fornektelse, andre blir nysgjerrige og vil vite mer, osv).

  Hvordan du reagerer kan også være påvirket av hva du dypere sett vil her på planeten. Så hvis det du observerer er noe du såkalt «brenner for» (det vil si at sjelen ønsker å erfare mer av eller opplever noe gjennom), så vil det ofte skape et indre engasjement. Derfor er det bra for de menneskene som føler et dypt og sant engasjement i dette, å faktisk gjøre noe med det!

  Men hvordan kan vi skille mellom sant, indre engasjement og våre reaksjoner basert på gamle minner og informasjon i hjernen og sinnet? Dette krever en indre bevissthet. Hvis du føler at du blir oppløftet eller næret av engasjementet, vil det ofte være et mer sant, indre engasjement. Det vil da gjerne føles godt å følge dette og du vil få energi av å bruke tid på dette. Hvis du derimot blir nedtrykt, deprimert, sint, provosert, osv, vil det ofte være en indikasjon på at det er mer «personlig» og at du «re-agerer» på gamle minner og informasjon i sinnet ditt. Hvis det er tilfelle, vil det typisk være sunt for både deg, kroppen din, sjelen din og det kollektive at du ikke går inn i dette (i hvert fall ikke med denne energien og stemningen). Det vil bare kunne føre til indre stress med mental negativitet, vonde følelser og mulig fysiske ubalanser etter hvert (dette gjør deg også bare mer mottakelig for ytre påvirkninger som mikroorganismer osv, som da vil være der for å vise deg din egen indre ubalanse). I tillegg vil denne energien bare være med på å fore mer av den kollektivt, da vi alle er en del av dette «kollektivet» som skaper dette sammen.

  Man kan selvfølgelig også få bølger av følelser for noe man autentisk og sant brenner for – det er en del av det å være menneske. Men det handler om den underliggende «stemningen» i deg, som du da skaper og sender ut, både til alle cellene i kroppen din, og ut i verden til det kollektive som du er en del av. Så om du ønsker å endre noe i verden, følg gjerne det velkjente utsagnet – begynn med deg selv. Først vær autentisk og sann med deg selv. Finn ut hva som føles sant og autentisk for deg, og bruk tiden og energien din på det. For det vil nære og skape mer av dette, inni deg, i livet ditt og også etter hvert kollektivt.

  Så om det er sant for deg å skrive innlegg, engasjere deg, delta i debatter og informere andre mennekser, gjør det! Er det sant for deg å hjelpe mennesker direkte gjennom medisinsk hjelp og fysisk og psykisk støtte, så gjør det! Men døm ikke andre for deres valg – for det kan være de gjør noe annet (viktig) som er sant for dem, og som er annerledes enn det som er sant for deg. Og da kommer vi over på det andre utgangspunktet for denne artikkelen: Alt gjøres ut i fra kjærlighet – det er bare et spørsmål om kjærlighet for hva.

B) Alt gjøres ut i fra kjærlighet – det er bare et spørsmål om kjærlighet for hva.


Hvordan kan et virus som ser ut til å ta livet av mennesker være kjærlighet? Hvordan kan mennesker som kommenterer negativt og kommer med nedlatende bemerkninger eller oppførsel ovenfor andre være kjærlighet? Hvordan kan mennesker som ønsker å tjene penger på kriser i verden og på andres lidelse være kjærlighet?

Her handler det også om perspektiv. Spørsmålet blir – hva er det dette kjærlighet til?

 1. Det individuelle perspektivet:
  Det individuelle perspektivet innebærer at vi ivaretar og har kjærlighet til oss selv. Det er mange måter vi kan ha kjærlighet til oss selv. Vi kan ha kjærlighet til kroppen vår, sinnet vårt eller sjelen vår.

  Å ha kjærlighet til kroppen din, innebærer at du tar vare på alt i den fysiske kroppen. Dette kan gjøres gjennom å gi kroppen god og sunn næring, fysisk bevegelse og trening, unngå stress, osv.

  Å ha kjærlighet til sinnet sitt, innebærer å være medfølende ovenfor hvordan du tenker og være bevisst på hva du tar inn av informasjon til sinnet – det skal føles og oppleves godt. Men kjærlighet til sinnet kan også innebære av man opprettholder sine egne trossystemer og ideer. I diskusjoner med andre er det ofte dette som kan skje, at vi ivaretar våre egne overbevisninger, og også prøver å overbevise andre om dette. Så også dette er en form for kjærlighet til oss selv!

  Å ha kjærlighet til sjelen innebærer å ivareta dine indre, dypeste lengsler og ønsker. Dette kan også innebære å ivareta kroppen og sinnet. Men i tillegg innebærer det oftest å søke og oppleve en dypere kontakt med deg selv, andre og omgivelsene dine. Og her kommer vi inn på det neste perspektivet: Det spirituelle perspektivet.

 2. Det spirituell perspektivet:
  For sjelen vil kjærlighet innebærer å også ivareta andre, planeten, omgivelsene og en større helhet (i tillegg til deg selv). Sjelen vet og kjenner til den større helheten og hva og hvorfor ting skjer – individuelt og kollektivt. Dette er fordi sjelen ikke er separert fra dette, men er en del av det!

  Dette innebærer at fra det mer sjelelige perspektivet vil sjelen ivareta de syke og lidende. Men den vil også ivareta de som sliter med at virksomheten deres legges ned og sliter økonomisk, psykisk, sosialt og på andre måter. Videre vil sjelen ivareta planeten og den kollektive utviklingen på planeten og av menneskeheten. Og her er det en viktig faktor for tiden: For det synes at menneskenes bevissthet er klar for en ny endring (eller utvikling om du vil kalle det det). Dette innebærer å komme mer ut av en sterk separasjon mellom deg og meg, ditt og mitt, til en mer helhetlig og enhetlig bevissthet, der vi alle forstår og lever i samsvar med at vi alle er Ett.

Forklart litt enklere i situsjonen vi er i nå:

 • Vi er alle i dette sammen.
 • Vi har sammen skapt dette, så da kan vi også sammen komme oss gjennom dette.
 • Situasjonen leder oss til å kjenne innover, til å finne ut hvilke verdier eller sannheter vil står for og vil ivareta.
 • Situasjonen leder oss inn i nye måter å leve på som kan innebære å iverata hverandre på en mer kjærlig og helhetlig måte.
 • Situasjonen leder oss inn i å se på samfunnsstrukturene våre, om de ivaretar både de individuelle og kollektive verdiene vil velger å leve etter. Er dette hvem vi velger å være – individuelt og kollektivt?

For sjelen vet at vi velger og skaper vår egen virkelighet, individuelt og kollektivt. Og at det ikke er noe som er mer rett enn noe annet – det bare handler om hvem og hva vil velger å være til enhver tid.

Så velger vi i dette å være:

 • Kjærlighetsfulle ovenfor oss selv og andre?
 • Ivareta de syke og gamle, men også ivareta de andre?
 • Finne måter å leve i harmoni og skape mer samhørighet og tilhørighet oss alle imellom?
 • Se gjennom illusjonene i oss selv og de kollektive vi har fanget oss selv i over en lengre tid…

Dette leder oss inn i det kollektive perspektivet.

3. Det kollektive perspektivet:
Det kollektive perspektivet (sammen med det sjelelige) innebærer at vi nå har en mulighet til å ta oss selv ut av en «drøm» og illusjon vi lenge har vært inne i – rett og slett for å huske og våkne, og erfare denne endringen individuelt og kollektivt.

Dette vil innebære at den enkeltes psyke, holdninger, verdier og trossystemer vil bli utfordret. For hva om jeg fortalte deg at deler av det du har trodd på som sant, deler av informasjonen du har blitt fortalt og som har vært grunnlag for mye av din egen og den kollektive «sannheten» ikke stemmer? Ville du vært åpen for det? Eller ville du bare fornektet det?

Det vil ikke alltid føles godt i kropp og sinn når våre gamle illusjoner og holdninger blir utfordret eller raser. Men det er eneste muligheten til å la noe nytt komme til. For (som sagt i en kjent bok): Jeg kan ikke fortelle deg min sannhet før du stopper å fortelle meg din!

Dette innebærer:

 • Å se realiteten av verden vi lever i – og har samskapt.
 • At mennesker lider på grunn av andres beslutninger.
 • At noen er flinkest til å ivareta seg selv og har mest kjærlighet til seg selv og sitt eget, men ikke ivaretar andre eller en større helhet.
 • Den større kjærligheten innebærer å ivareta ikke bare deg selv og ditt eget, men også ivaretar en større helhet. Dette innebærer å ivareta andre mennesker (og dyr, insekter og andre arter), men også å ivareta og hjelpe menneskeheten til å «våkne» fra sine egne illusjoner og «drømmen» vi har vært i så lenge. Og mange mennesker begynner å gjøre dette nå – de finner informasjon, de deler, de vil finne ut mer. Dette er en del av vår oppvåkning til oss selv og til den verden vi lever i nå. Og disse menneskene og sjelene spiller derfor også en viktig rolle i vår kollektive evolusjon av oss selv – å huske oss selv som den vi er og den vi velger å være nå – og til enher tid.

Derfor oppfordres du nå til:

 • Ikke døm andre for deres valg og deres prioritering – men gjør ditt eget beste for det du brenner for. Det er din «rolle» som du velger i dette.
 • Ivareta deg selv og andre rundt deg.
  • Noen gjør dette direkte gjennom medisinsk hjelp og å opprettholde og ivareta myndighetenes råd og veiledninger.
  • Andre gjør dette gjennom å ikke følge disse og stille spørsmålstegn ved samfunnsnormer, regler og andre forhold dere lever og har levd under. Vit at dette også er en del av evolusjonen og veien ut av det dere opplever som utfordrende nå, bare med et annet perspektiv.

Så alle utøver kjærlighet på forskjellige måter, som:

 • De som ivaretar de syke, de lidende direkte, viser kjærlighet til andre på den måten.
 • De som stiller kritiske spørsmål til samfunnsnormer, regler og måter dere lever og har levd under i lengre tid, viser kjærlighet til menneskeheten på denne måten.
 • De som utforderer deg eller provoserer deg, viser kjærlighet gjennom å lede deg til å finne dine egne verdier, din sannhet og hvem du velger å være i dette.
 • De som ivaretar sin egen helse og passer på seg selv og sine nærmeste, viser kjærlighet på denne måten.
 • Og de som prøver å se gjennom illusjonene og veilede andre til også å se gjennom de, viser kjærlighet på denne måten.

Så alt og alle er der for å hjelpe deg / oss, vi må bare forstå hvordan. Og alt gjøres ut i fra kjærlighet – det er bare et spørsmål om kjærlighet for hva!

Og hva du velger i dette, blir ditt valg om hvem du velger å være i dette – til enhver tid. Hvordan vi velger å håndtere situasjonen vi er inne i, er også et valg vi har – kollektivt.

Så velg din «rolle» i dette ut ifra hva som føles sant for deg. Du Er hva du velger å være til enhver tid! Og dette er det ingen andre enn du selv som bestemmer for deg.