Rask Personlig Transformsjon (RPT) Nivå 1 – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen – Video 6

Dette er video 6 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 1.

I undervisningen av Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 1 vil du lære:
1) Forløse / endre tanker, følelser, reaksjoner, traumer og mønstre
2) Jobbe med fysiske ubalanser – gi slipp på tanker, følelser, traumer og tilstander som skaper fysiske problemer (metafysikk)
3) Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene
4) Få tilgang til iboende ressurser
5) Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring


I den neste videoen vil jeg ta for meg Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 2.