Rask Personlig Transformsjon (RPT) Nivå 2 – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen – Video 7

Dette er video 7 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 2.

I undervisningen / kurset med Rask Personlig Transformasjon (RPT) Nivå 2 vil du lære:
1) Helbrede din fysiske kropp og forene deg med din sjel.
2) Gå direkte til starten for når dine mønstre og plager startet («nøkkelpunkter i utviklingen» – skapelsen av deg som foster, hele svangerskapsperioden og fødselen).
3) Dermed – klarere en mengde mønstre som startet der!
4) Metoder for sjel – kropp forening


I den neste videoen vil jeg ta for meg Intuitiv coaching.