SPIRITUELL KONTAKT – Videoserie om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole – Video 1

Dette er video 1 i videoserien om innholdet i Intuitiv coach utdannelsen og Livets mysterieskole ved Norsk Senter for Bevissthet.

I denne videoen går jeg gjennom innholdet i undervisningen av Spirituell (åndelig) kontakt.

Hovedinnholdet i undervisningen av «Spirituell kontakt» er:
1) Metoder og grunnleggende forståelse
2) Spirituelle verden – kontakt
3) Tidligere liv og livet mellom livene
4) Energikoblinger og energiavtrykk
5) Kollektive – og gruppebevisstheter
6) Naturvesener og naturånder
7) Fremtidslesning

I den neste videoen vil jeg ta for meg Kosmisk Bevissthet.