«Virkeligheten» / illusjonen din – og hvordan du skaper den!

Verden  – er tomrom.

Det du «ser» er ikke slik du tror du tror det er – det er bare hjernens tolkning og prosessering av informasjon.

Denne prosesseringen er blant annet påvirket av tidligere erfaringer som skaper assosiasjoner som påvirker «bildet» vi har av verden rundt oss – vår «sannhet».

Så åpne deg for å «se» de minste partiklene i eksistensen, samt «tomrommet».

Dette «tomrommet» er bevissthet, som inneholder alle mulighetenes verden.
Det vi velger og tenker på vil gjøre at bevisstheten i «tomrommet» tiltrekker seg partikler, som da skaper det vi tenkte på.

Dette er skapelsesprosessen på minste partikkelnivå.

Så dette «tomrommet» er ren abstrakt selv-bevisst bevissthet, ren abstrakt potensiale, ren abstrakt Væren.

(Inspirert av filmene «What the Bleep!?» Extended version)

(Kommentar: Jeg har selv sett gjennom denne «illusjonen» flere ganger, og du kan også gjøre dette med en klar intensjon og fokus.)